Καμιά οργανική θέση χαμένη – ενημερωτικό του αιρετού Δημήτρη Σκλάβου για τις καταργήσεις οργανικών θέσεων και τις υπόλοιπες εξελίξεις στο ΠΥΣΠΕ

 

Δημήτρης Σκλάβος                                                 Αθήνα 29 Φεβρουαρίου 2012

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Τηλ: 6977466198

Ε-mail: disklav12@gmail.com                     

                                           ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔ. Π. Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

                                            ΚΟΙΝ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Π. Ε. Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Όλοι στον αγώνα για τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, για  μόνιμη και σταθερή εργασία

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες σας στέλνω το ενημερωτικό από  την τελευταία συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ, όμως θεωρώ ότι οι πραγματικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες αυτήν την  εβδομάδα είναι  η γνωστοποίηση  της πρότασης του  Διευθυντή Εκπαίδευσης αναφορικά με  καταργήσεις   οργανικών θέσεων στη δική μας Διεύθυνση, για αυτό και τις προτάσσω στο σημείωμα που σας στέλνω.

Ως γνωστόν, με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου, στα πλαίσια της απαράδεκτης πολιτικής που αυτό προσπαθεί να υλοποιήσει, υπακούοντας στους όρους της επαίσχυντης δανειακής σύμβασης, στην Α΄ Αθήνας ήταν να χαθούν συνολικά 238 θέσεις δασκάλων από ΕΑΕΠ και 84 από κανονικά σχολεία, με  το σκεπτικό:  1 μόνο δάσκαλος στα ολοήμερα των ΕΑΕΠ και  1 δάσκαλος ανά 50 μαθητές στα υπόλοιπα σχολεία, πρόταση που, προφανώς, θίγει σημαντικότατα εργασιακά  ζητήματα, πέραν των εκπαιδευτικών δυσλειτουργιών που επιφέρει.

Κατόπιν των κινητοποιήσεων συλλόγων εκπαιδευτικών και γονιών  η  τελική πρόταση από μεριάς διοίκησης στην  Α΄ Αθήνας είναι:

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ: 50 οργανικές σε ΕΑΕΠ και 24 σε κανονικά σχολεία. ΣΥΝΟΛΟ: 74

 (στο τέλος του σημειώματος αυτού υπάρχει πλήρης λίστα των σχολείων που χάνουν οργανική θέση)

Οι εκπαιδευτικοί που χάνουν την οργανική τους θέση στα ΕΑΕΠ είναι αυτοί με τα λιγότερα μόρια (θεωρείται ότι με την ίδρυση των συγχωνευμένων ΕΑΕΠ τοποθετήθηκαν εκ νέου όλοι εξ αρχής ταυτόχρονα στο σχολείο, άρα δεν μπαίνει ζήτημα τελευταίου τοποθετημένου), ενώ στα κανονικά σχολεία οι τελευταίοι τοποθετημένοι χρονολογικά. Αν κάποιοι έχουν τοποθετηθεί την ίδια σχολική χρονιά κρίνεται υπεράριθμος όποιος/α έχει λιγότερα μόρια μετάθεσης.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ: 2 σε ΕΑΕΠ + 11 στα κανονικά σχολεία + 7 προβιβασμοί στο πρωινό πρόγραμμα των σχολείων (αύξηση οργανικότητας) ΣΥΝΟΛΟ: 20

(στο τέλος του σημειώματος αυτού υπάρχει πλήρης λίστα των σχολείων που αυξάνουν οργανική θέση)

 

 Καταργήσεις – Προαγωγές= 74-20 = 54 οργανικές θέσεις, άρα 54 συνάδελφοι στη διάθεση.

 

Ήδη από τα προηγούμενα χρόνια υπάρχουν 356 δάσκαλοι στη διάθεση ή υπεράριθμοι (11 από πέρσι που δεν πήραν οργανική θέση, επειδή δεν  υπήρχε οργανική θέση που να τους εξυπηρετεί).

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 356+54= 410

 

Στην Α Αθήνας υπάρχουν μετά και τις τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις των σχολικών συμβούλων 67 οργανικά κενά. Με μετάθεση υπολογίζεται ότι θα φύγουν, μαζί με τις περσινές θέσεις συναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν  220 δάσκαλοι. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ: 287

 

Άρα 410 – 287= 123 συνάδελφοι θα παραμείνουν χωρίς οργανική στο τέλος των διαδικασιών.

Για μας η μάχη για να μην χαθεί καμιά οργανική θέση εκπαιδευτικού δεν έχει τελειώσει!! Καλούμε όλους τους συλλόγους εκπαιδευτικών και τους συλλόγους γονέων σε πολύμορφους αγώνες για την αποτροπή των καταργήσεων οργανικών θέσεων, ειδικά σήμερα που κρέμεται η δαμόκλεια σπάθη της άρσης της μονιμότητας και των απολύσεων στο δημόσιο.

Πέραν των οργανικών θέσεων των δασκάλων η Διεύθυνση δεσμεύτηκε, για πρόταση  ίδρυσης οργανικών θέσεων ειδικοτήτων Αγγλικών και Φυσικής Αγωγής στα ΕΑΕΠ. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στην ανάγκη ύπαρξης δυο οργανικών ανά ειδικότητα Αγγλικών- Φυσικής Αγωγής σε αυτά τα σχολεία, πράγμα που δικαιολογείται και από το ωρολόγιο πρόγραμμα τους. Άλλωστε  έτσι  έγινε και με τις περσινές συγχωνεύσεις όπου ιδρύθηκαν οι διπλές οργανικές στα σχολεία που συγχωνεύτηκαν, όπου υπήρχαν από προηγουμένως δυο εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων με οργανική θέση. Μόνο σε αυτά τα σχολεία (τα περσινά συγχωνευμένα) υπάρχει ανάγκη 10 οργανικών θέσεων  Αγγλικών και 12 Φυσικής Αγωγής.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε  η ανάγκη να υπάρξει αντίστοιχη μέριμνα για τη δημιουργία οργανικών θέσεων  Μουσικής στα ΕΑΕΠ και ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δήλωσε πως  θα κάνει θετική εισήγηση

Ενημερωτικά από πέρσι είναι στη διάθεση 38 εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, 17 Αγγλικών και 18 Μουσικής.

 

 

 

 

Πέραν του ζητήματος των οργανικών θέσεων, στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ την Τρίτη 28/2 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

Ο  συνάδελφος πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου και το αίτημα του εγκρίθηκε

2.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ    ΤΙΤΛΟΥ  ΣΠΟΥΔΩΝ

Το μεταπτυχιακό ήταν συναφές με την εκπαίδευση και       εγκρίθηκε.

3.ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Υπήρχαν δυο θέσεις για κατ’ οίκον διδασκαλία μαθητών με προβλήματα υγείας και δυο ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να τις καλύψουν, πράγμα που έγινε

 

Ακολουθεί η λίστα με την πρόταση του Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις οργανικές ανά σχολείο

 

 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

ΕΑΕΠ (ΟΛΟΗΜΕΡΑ)

  Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

69ο (1θέση λιγότερη), 59ο (2 θέσεις λιγότερες), 76ο (2θ), 128ο(1θ), 137ο(1θ),  144ο(2θ),  145ο(1θ),  1ο (2θ), 89ο (2θ), 10ο (3θ),14ο (1θ), 16ο(2θ),  17ο(1θ),  36ο (2θ), 107ο(3θ),  24ο(1θ),  46ο(1θ),  109ο (1θ), 113ο (1θ), 129ο(2θ),  130ο(1θ),  142ο (1θ), 27ο (1θ), 30ο (2θ), 50ο(3θ),

2ο    ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ(1θ),

5ο   ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (2θ)

7ο   ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ(1θ),

12ο  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ(1θ),

16ο   ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ(1θ),

1ο    ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ(1θ),

13ο  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ(1θ),     

4ο    ΥΜΗΤΤΟΥ(1θ)

Σύνολο 50 θέσεις (ΠΕ70)

 

 

 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

(ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ)

 

Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

73ο (1θεση λιγότερη), 13ο(1θ), 9ο(1θ), 12ο(1θ), 115ο(2θ), 40ο(3θ), 54ο(1θ),  102ο(1θ), 111ο(1θ), 25ο(1θ),65ο(1θ),101ο(1θ),174ο(1θ),21ο(1θ),

4ο ΤΑΥΡΟΥ(1θ),

1ο ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ(1θ),

1Ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ(1θ),

4Ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ (1θ),

12Ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ (1θ)

Σύνολο 24

Σύνολο Υποβιβασμών 50+24=74

 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

92ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (2 θέσεις περισσότερες),

129ο   Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

86ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

6ο Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ(1 θέση περισσότερο),

9ο Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ (1 θέση περισσότερο)

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΑΕΠ

51ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (2 θέσεις περισσότερες)

ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

31ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (2 θέσεις περισσότερες),

64ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

75ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

91ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

92ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

55ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

45ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

53ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

99ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο),

29ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (1 θέση περισσότερο)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ: 6+2+12=20 (ΠΕ70)

                                                    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΣ

                                           αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας

(τηλ. 6977466198)

με το ψηφοδέλτιο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

www.paremvasis.gr

 

               

Δημήτρης Σκλάβος                                                 Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2012

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Τηλ: 6977466198

Ε-mail: disklav12@gmail.com                     

                                           ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔ. Π. Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

                                            ΚΟΙΝ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Π. Ε. Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

ΔΗΛΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Από τις 26/1 ανέλαβα τη θέση του αιρετού εκπροσώπου στο  ΠΥΣΠΕ Α΄Αθηνας  στη θέση του συναδέλφου και φίλου Λουκά Καβακλή, στο πλαίσιο της απόφασης της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, την οποία εκπροσωπούμε, για εναλλαγή στη θέση του αιρετού. Αναπληρωματικό μέλος στο συμβούλιο ανέλαβε στα πλαίσια της ίδιας απόφασης η συναδέλφισσα Δήμητρα Μπερμπατιώτη στη θέση του συναδέλφου Δημήτρη Μαριόλη. Υπηρετούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο τη  πάγια θέση των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ για εναλλαγή, που ισχύει και στην εκπροσώπηση στο ΔΣ της ΔΟΕ, σαν αποτέλεσμα της αντίληψης μας που αρνείται τα συνδικαλιστικά «προνόμια» και τους επαγγελματίες συνδικαλιστές και έρχεται σε ρήξη με τον παραγοντισμό που αναπτύσσεται πολλές φορές σε θέσεις όπως του αιρετού.

Έχει περάσει  ένας χρόνος λοιπόν από τη στιγμή που οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ εξέλεξαν για πρώτη φορά αιρετό στο  ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας. Σε αυτόν το έναν χρόνο δόθηκαν σημαντικές μάχες μέσα και έξω από το Συμβούλιο για την προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων (πχ. συγχωνεύσεις, καταργήσεις οργανικών, υπεραριθμίες, αποσπάσεις, τοποθετήσεις, ωράρια κλπ) αλλά και για την αντιμετώπιση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ

Αγωνιστήκαμε  για   διαφάνεια  και  δικαιοσύνη αδιαφορώντας για κομματικές  ταυτότητες  και  δημόσιες  σχέσεις.  Καταγγείλαμε     κάθε αυθαιρεσία  και  παρανομία  από  όπου  κι  αν  προερχόταν. Προσπαθήσαμε να είμαστε το αυτί, το μάτι και η φωνή του κλάδου στο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Από την πρώτη στιγμή  προσπαθήσαμε και πιστεύουμε πως καταφέραμε να σπάσουμε το άβατο  που υπήρχε: πρώτοι εμείς ξεκινήσαμε να στέλνουμε  ενημερωτικά δελτία  στα σχολεία, δημοσιοποιώντας ό,τι συζητούσε και αποφάσιζε το ΠΥΣΠΕ.

Σε αυτά τα ίδια  πλαίσια προτιθέμαστε φυσικά να συνεχίσουμε και εγώ αλλά και συλλογικά η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και την φετινή χρονιά. Τα πλαίσια του αγώνα πρώτα-πρώτα, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης.

Τώρα σε σχέση με τα συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο (σε μια περίοδο βέβαια τεράστιων επιθέσεων ενάντια στα συνολικά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα όλου του λαού) ακολουθεί λεπτομερειακή αναφορά των όσων συζητήθηκαν στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ.

Σημαντικότερο θέμα, όπως θα δείτε είναι το θέμα των συγχωνεύσεων και των υποβιβασμών σχολείων. Εξαιτίας  της μεγάλης αντίδρασης που πέρυσι υπήρξε εκ μέρους των εκπαιδευτικών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα ενάντια στις σχολικές συγχωνεύσεις, φέτος στην Α΄Αθήνας δεν θα έχουμε πρόταση για καμία συγχώνευση, κατά τη δήλωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης κου Πετρόπουλου. Υπάρχει όμως πρόταση για υποβιβασμό δυο  σχολείων: του 1ου Δ.Σ. Νέας Φιλαδέλφειας (από 12θέσιο σε 10θέσιο) και του 135ου Δ.Σ. Αθήνας (από10θέσιο σε 8θέσιο). Επίσης το Διαπολιτισμικό Σχολείο καταργείται και στο κτίριο του θα λειτουργήσει νέο Δημοτικό Σχολείο.

Οι συμπτύξεις σχολείων και οι υποβιβασμοί, όπως ξέρετε, είναι ένα θέμα που παρακολουθούμε πάντα με προσοχή και  το θεωρούμε ζήτημα που απαιτεί εξαιρετική αντίδραση και κινητοποίηση. Για οποιαδήποτε σχετική ενδεχόμενη εξέλιξη θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.

 

 Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ την Πέμπτη 2/2 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

21 Σχολικοί σύμβουλοι τοποθετήθηκαν σε κενές οργανικές θέσεις σε σχολεία της Α΄Αθήνας που είχαν επιλέξει με αίτησή τους. Για 18 άλλους σχολικούς συμβούλους που δεν επιθυμούσαν κάποια από τις λοιπές υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις προχώρησε η διαδικασία για ίδρυση πρωσοπαγούς θέσης για τον καθένα σε σχολείο που επιθυμούν, αφού ο νόμος τους δίνει τέτοιο σχετικό δικαίωμα. Η τοποθέτησή τους θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας.

2)    ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Πρόκειται για δύο συναδέλφους που και οι δυο τοποθετήθηκαν σε σχολεία

3)    ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ 127 Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

Τοποθετήθηκε ο πρώτος από τον πίνακα  υποψηφίων διευθυντών, με βάση τα μόρια.

4)    ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ

Υπήρχε μόνο μια υποψηφιότητα και έγινε δεκτή, αντικαθιστώντας συναδέλφισσα που επιλέχτηκε ως σχολικός σύμβουλος.

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ την Πέμπτη 9/2 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ο συνάδελφος δάσκαλος τοποθετήθηκε στο 28ο Δ.Σ. Αθηνών, όπου υπήρχε κενό

2)ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

Η συνάδελφος νηπιαγωγός μετακινήθηκε στο 148ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει θέση συναδέλφου που πήρε άδεια άνευ αποδοχών

3)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

Οι δυο συνάδελφοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και το αίτημα τους εγκρίθηκε

 

5)                       ΣΥΜΠΤΥΞΕΙΣ- ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Το ζήτημα αυτό δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του ΠΥΣΠΕ, όμως κατόπιν δικού μου αιτήματος ο Διευθυντής Εκπαίδευσης μας ενημέρωσε, όπως ανέφερα και παραπάνω, ότι θα προτείνει:

Α) Καμία συγχώνευση σχολείων στην Α΄Αθήνας

Β) Τον υποβιβασμό δυο  σχολείων: του 1ου Δ.Σ. Νέας Φιλαδέλφειας (από 12θέσιο σε 10θέσιο) και του 135ου Δ.Σ. Αθήνας (από10θέσιο σε 8θέσιο).

Γ) Την κατάργηση του 87 Δ Σχ χαρακτηρισμένου ως Διαπολιτισμικού Σχολείου λόγω του κόστους μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία από άλλες περιοχές της Αθήνας. Το 87ο θα λειτουργήσει ως «σχολείο» της γειτονιάς.

Δ) Τον υποβιβασμό του 2ου Νηπιαγωγείου ΕΛΕΠΑΠ από διθέσιο σε μονοθέσιο.

Ε) Την προαγωγή του 4ου Ειδικού Σχολείου από 8θέσιο σε 10θέσιο

ΣΤ) Την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης στο 9ο Δ.Σ. Γαλατσίου, στο 77ο Δ.Σ. Αθήνας και στο134ο Νηπιαγωγείο Αθήνας.

Ζ) Την κατάργηση του Τμήματος Ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Δάφνης και την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 6ο Νηπιαγωγείο Δάφνης.

Όμως αυτή η εξέλιξη δεν πρέπει να μας καθησυχάζει από μόνη της αφού Περιφέρεια και Υπουργείο, με βάση και την περικοπή δαπανών, τους μηδενικούς διορισμούς, τη μεγάλη μείωση στην πρόσληψη αναπληρωτών που προβλέπεται με την επαίσχυντη δανειακή σύμβαση μπορούν να αποφασίσουν συγχωνεύσεις σχολείων.

 

Επίσης κατά την ίδια συνεδρίαση έθεσα το ζήτημα της μεγάλης έλλειψης νηπιαγωγών σε όλα τα Γραφεία της Α΄Αθήνας, γεγονός που προξενεί τεράστιες δυσκολίες στην αναπλήρωση συναδέλφων που πρέπει να λείψουν για μιά ή δύο μέρες από το νηπιαγωγείο τους για λόγους  υγείας ή για άλλους λόγους. Γνωρίζετε όλοι καλά πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Ο προϊστάμενος  δεσμεύτηκε ότι θα ζητήσει από το Υπουργείο και άλλους νηπιαγωγούς αλλά πραγματικό αποτέλεσμα, ας είμαστε ξεκάθαροι, θα έχουμε μόνο αν υπάρξει πίεση από τα κάτω και άρνηση των συναδέλφων νηπιαγωγών να εξυπηρετούν παρανόμως την υπηρεσία και εις βάρος εν τέλει και των νηπίων τους. Μόνο έτσι το Υπουργείο θα αναγκαστεί να επιληφθεί του ζητήματος. Για αυτό και είναι σκόπιμο σε κάθε σύλλογο οι συνάδελφοι νηπιαγωγοί να συνεννοηθούν και να συντονιστούν προς αυτήν την κατεύθυνση σε συνεργασία με τα Δ.Σ. των Συλλόγων τους.

                                                                                                                   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΣ

                                           αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας

(τηλ. 6977466198)

 αναπληρωματικός ΜΠΕΡΜΠΑΤΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

 (τηλ. 6972091673)

με το ψηφοδέλτιο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

www.paremvasis.gr