Ενημερωτικό του αιρετού Τάκη Ρουμπή

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα οργανικά κενά (μέχρι και τις 30 Μαρτίου) Γενικής και Ειδικής Αγωγής στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας. Τα κενά έχουν καθορισθεί με βάση τα ΦΕΚ1329/2014, ΦΕΚ1944/2014, ΦΕΚ2493/2014 και ΦΕΚ2598/2014 (περιλαμβάνονται δηλ. οι περσινές μεταβολές, οι τροποποιήσεις και οι ανακλήσεις συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων της Α΄ Αθήνας, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι αναστολές συγχωνεύσεων).

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 06-2015 Τα οργανικά κενά στην Α΄ Αθήνας