Για τις ανακοινώσεις των παρατάξεων του Συλλόγου μπορείτε να ενημερώνεστε από τους παρακάτω συνδέσμους των κεντρικών τους σελίδων:

Εκπαιδευτικά Περιοδικά:

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Λέσχη

Θέματα Παιδείας

30-03-2012

Πιθανός αριθμός μεταθέσεων στη Διεύθυνση Π.Ε Α΄ Αθήνας

του αιρετού του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας Τάκη Ρουμπή

     Τάκης Ρουμπής                                                                                                                                               Αθήνα, 28 Μαρτίου 2012

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας

     Τηλ.: 6977393115

E-mail: takisroumpis@yahoo.gr                                                                                                                      ΠΡΟΣ: Δ.Σ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

                                                                                                                                                                                                                                ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Π.Ε. Α΄ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕΧΡΙ 31-8-2012 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οργανικές θέσεις

Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί

Έλλειμμα (-) Πλεόνασμα (+) προσωπικού

Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ ελλείμματα (-) / πλεονάσματα (+)

Αιτήσεις μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ

Στη Διάθεση

Α’ ΠΥΣΠΕ

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΔΑΧ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ70

Δάσκαλοι

3100

3391

1

3392

+292

0

228

353

ΠΕ60

Νηπιαγωγοί

648

600

0

600

-48

-65

21

0

ΠΕ06

Αγγλικών

239

250

0

250

+11

-50

8

17

ΠΕ11

Φυσικής Αγωγής

239

273

0

273

+34

-35

18

38

ΠΕ16

Μουσικής

91

106

2

108

+17

-5

3

18

 

Από τον παραπάνω πίνακα εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει δυνατότητα ικανοποίησης μεταθέσεων 65 θέσεων ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), 50 θέσεων ΠΕ06 (Αγγλικών), 35 θέσεων ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) και 5 θέσεων ΠΕ16 (Μουσικής) για κάλυψη των κενών στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

Σε ό,τι αφορά τους ΠΕ70 (Δάσκαλοι), αν υποτεθεί ότι θα ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις μετάθεσης (228), θα παραμείνουν στη διάθεση: 353 – 228 = 125 ΠΕ70 επί συνόλου 426 εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας.

Στις θέσεις ΠΕ06 & ΠΕ11 έχει ζητηθεί η δημιουργία δύο οργανικών θέσεων στα σχολεία ΕΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 54 οργανικών θέσεων ΠΕ06 (Αγγλικών) και 54 οργανικών θέσεων ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής). Από τα 74 σχολεία ΕΑΕΠ, τα 21 έχουν ήδη δύο οργανικές θέσεις στις ειδικότητες ΠΕ06 και ΠΕ11 μετά τις περσινές συνενώσεις σχολείων.

         Στους οργανικά ανήκοντες συμπεριλαμβάνονται όλοι όσοι έχουν οργανική θέση, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, όσοι είναι ΙΔΑΧ και όσοι έχουν προσωποπαγή θέση.

Έχουν αφαιρεθεί οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό και οι αυτοδίκαιες απολύσεις, οι οποίες έχουν υπολογισθεί έως 31-8-2012.

 

 

 

 

Comments are closed.