Φθόγγοι (φ, θ, β, δ)

(Πατήστε πάνω στον τίτλο της ανάρτησης και μετά επιλέξτε ένα από τα παρακάτω για να κατεβάσετε το αρχείο)

το γράμμα φ

Το γράμμα θ

καρτέλες (συλλαβές του θ)

Φ ή θ (φωνολογική ενημερότητα)

Το γράμμα β

συλλαβές του β

το γράμμα δ

καρτέλες (συλλαβές του δ)

Παίζουμε με τις λέξεις (δ)

διάκριση θ,φ,δ,β