Για τις ανακοινώσεις των παρατάξεων του Συλλόγου μπορείτε να ενημερώνεστε από τους παρακάτω συνδέσμους των κεντρικών τους σελίδων:

Εκπαιδευτικά Περιοδικά:

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Λέσχη

Θέματα Παιδείας

19-06-2017

Α΄Σύλλογος Αθηνών: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ- ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Παραθέτουμε εδώ μια πρώτη ενημέρωση από τις συζητήσεις που έχουν γίνει στα σχολεία για την αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης υποψήφιων διευθυντών καθώς και συμπληρωματικές διευκρινίσεις σε ερωτήματα που έχουν εκφράσει αρκετοί συνάδελφοι για τη διαδικασία.

Η εικόνα από τις περιοδείες των μελών του Δ.Σ. στα σχολεία είναι αρκετά ενθαρρυντική. Η εκτίμησή μας είναι, με βάση τη δηλωμένη τοποθέτηση των συναδέλφων σε αρκετά σχολεία μέχρι στιγμής, ότι η πλειοψηφία των σχολείων ευθύνης του Συλλόγου μας συντάσσεται ήδη με την απόφαση της ΑΔΕΔΥ, της ΔΟΕ και του Συλλόγου για αποχή (με τη μορφή της απεργίας – αποχής).

Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται και από τη συνάντηση  του ΔΣ με υποψήφιους διευθυντές και αρχαιότερους που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένες από τις ερωτήσεις που διατυπώνονται σε σχολεία αυτές τις ημέρες επιχειρώντας να καλύψουμε όσο το δυνατόν με τις απαντήσεις μας όλες τις απορίες των συναδέλφων:

 1.         Πότε δηλώνουμε την απόφασή μας για αποχή;

 

Πριν ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία, εάν δεν το θέσει ο αρχαιότερος, θέτουμε ζήτημα απαρτίας και ζητάμε να διαπιστωθεί πόσοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία – αποχή. Ωστόσο σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας, μπορεί ένας εκπαιδευτικός να αλλάξει γνώμη και να δηλώσει αποχή.

 2.        Μπορεί να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση αν δεν υπάρχει απαρτία;

Η συνεδρίαση έτσι κι αλλιώς έχει πολιτικό στόχο (την προώθηση της αξιολόγησης) και είναι νομικά έωλη αφού αποτελεί ένα παραόργανο το οποίο αποκλείει τους συναδέλφους αναπληρωτές. Παρ’ όλα αυτά, όπως προβλέπει ο Κώδικας διοικητικής διαδικασίας όλα τα σώματα που συνεδριάζουν στο Δημόσιο υπόκεινται σε κανόνες απαρτίας. Παραθέτουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα:

Άρθρο 14 -Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία

Άρθρ.14.-1.Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η απαρτία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει συνεδρίαση. Επομένως, στην αρχή της συνεδρίασης, ο προεδρεύων οφείλει να διαπιστώσει εάν υπάρχει η απαραίτητη απαρτία. Η απαρτία υπολογίζεται, όπως προκύπτει και από το εδάφιο που παραθέσαμε, επί των διορισμένων μελών (πρόκειται για το σώμα των μονίμων συνυπηρετούντων στη συγκεκριμένη περίπτωση). Στα ζητήματα αυτά δεν χωρούν παρερμηνείες.  Απαρτία υπάρχει όταν το μισό +1 του σώματος θέλει να συμμετάσχει στη διαδικασία. Αν είναι μισοί –μισοί (π.χ  5 δηλώνουν αποχη και 5 όχι,) απαρτία δεν υπάρχει. Επομένως, εάν κατά την έναρξη της διαδικασίας ή σε οποιαδήποτε στιγμή της εξέλιξής της διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται και δεν συντάσσεται το  σχετικό πρακτικό της ειδικής συνεδρίασης. Οι απέχοντες υπογράφουν το σχέδιο δήλωσης της ΔΟΕ και το αποστέλλουν στη Διεύθυνση με ένα διαβιβαστικό (αποστέλλεται Δήλωση αποχής με Αρ. Πρ. ….).

3.        Μπορούν να συμπληρωθούν κάποια φύλλα αποτίμησης εάν δεν υπάρχει απαρτία;

Αν δεν υπάρχει απαρτία και δεν γίνει η συνεδρίαση δεν διανέμονται καν φύλλα αποτίμησης, δεν συντάσσεται πρακτικό και δεν συμπληρώνονται φύλλα αποτίμησης. Το σώμα διαλύεται πριν καν συγκροτηθεί και ο αρχαιότερος δεν έχει καμία αρμοδιότητα να παραλάβει φύλλα αποτίμησης. Σύμφωνα με την ΥΑ:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ορίζονται από τον πρόεδρο ένας έως δύο μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα συνεπικουρούν το έργο του σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. γ) Οι συνυπηρετούντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε διαλογική συζήτηση σχετικά με τη συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, την προσωπικότητα και τη γενικότερη συγκρότηση των υποψηφίων. δ) Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης ο πρόεδρος και οι ανωτέρω ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναπαράγουν τα φύλλα αποτίμησης (παράρτημα 1 της παρούσης), αναγράφουν σε αυτά τα στοιχεία των υποψηφίων (ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου) και τα διανέμουν στους συνυπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς.

 4.       Αν υπάρξει απαρτία και γίνει συνεδρίαση, όποιοι δηλώσουν αποχή υπογράφουν το πρακτικό;

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει σχολείο που θα προχωρήσει στη διαδικασία της αξιολόγησης των υποψήφιων διευθυντών, τότε όσοι συνάδελφοι απέχουν-απεργούν ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ  το σχετικό πρακτικό που θα συνταχθεί, διότι τότε συμπεριλαμβάνονται και καταγράφονται στους μετέχοντες και όχι στους απέχοντες. ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ και καταθέτουν στον αρχαιότερο το σχέδιο δήλωσης της ΔΟΕ.

5. Διαδίδεται ότι θα κρατηθούν χρήματα από τους συναδέλφους.

Απεργία-αποχή έχουμε κάνει πριν δύο χρόνια στην αξιολόγηση. Δεν κρατήθηκαν χρήματα. Δείτε παρακάτω τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΟΕ.

                Υπογραμμίζεται, ότι η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014). Όπως αναφέρεται και στην απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. «η μορφή της απεργίας – αποχής είναι απολύτως νόμιμη και δεν υπάρχει καμία περίπτωση πειθαρχικής συνέπειας για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν». Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν προβλέπονται κρατήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι προ διετίας δεν είχαν επιβληθεί κρατήσεις στη μισθοδοσία μας για τη μορφή της απεργίας – αποχής.

 

6.  Κάποιοι πιστεύουν ότι θα επηρεάσουν καθοριστικά τη διαδικασία επιλογής με τη γνωμοδότηση της ειδικής συνεδρίασης.

 

Καμία τέτοια δυνατότητα δεν δίνει το νέο πλαίσιο επιλογής διευθυντών. Η κυβέρνηση φρόντισε με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την επιλογή στελεχών να αφαιρέσει οποιαδήποτε τέτοια αποφασιστική αρμοδιότητα από το Σύλλογο Διδασκόντων. Επομένως, θέλει να αποσπάσει τη γνωμοδότηση των εκπαιδευτικών, η οποία, αφενός μεν δεν μοριοδοτείται αφετέρου δε εισάγει την αξιολόγηση στη λειτουργία του σχολείου. Αυτή την επιλογή της δεν πρέπει να τη νομιμοποιήσουμε με τη συμμετοχή μας σε μια παρωδία «συμμετοχής». Ακολούθως, η συνέντευξη αποτελεί μια εντελώς αυθαίρετη και υποκειμενική διαδικασία. Με τον ίδιο αυθαίρετο και υποκειμενικό τρόπο θα λειτουργήσει και τώρα. Κατά τη διάρκειά της είναι αυτονόητο ότι οι δύο αιρετοί δεσμεύονται από τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ, της ΔΟΕ και των Συλλόγων για απεργία – αποχή και μη συμπλήρωση φύλλων αποτίμησης. Τα διορισμένα μέλη του συμβουλίου επιλογής εξάλλου, εάν επιχειρήσουν να συμπεριλάβουν στην αιτιολόγησή τους για κάποιους υποψήφιους τα φύλλα αποτίμησης ενώ για άλλους είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθούν λόγω της απόφασης της ΔΟΕ για απεργία – αποχή θέτουν ευθέως ζήτημα ίσης μεταχείρισης και ολόκληρη η διαδικασία καθίσταται εντελώς έωλη και αναξιόπιστη. Ο Σύλλογός μας, υπερασπίζοντας την απόφαση της ΔΟΕ για απεργία – αποχή και διαφυλάσσοντας ένα στοιχειώδες πλαίσιο ισονομίας και διαφάνειας, θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας μαζί με τους υπόλοιπους Συλλόγους της Α΄ Διεύθυνσης κατά την έναρξη του κύκλου των συνεντεύξεων, απαιτώντας από τα μέλη του Συμβουλίου επιλογής να σεβαστούν την απόφαση της Ομοσπονδίας και να μην χρησιμοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο τα όποια φύλλα αποτίμησης κατατεθούν τελικά.

 

7. Το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικότερα όσοι από τους συναδέλφους δεν είναι μέλη του Συλλόγου και της ΔΟΕ έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην απεργία – αποχή;

 

Ναι, έχουν αυτό το δικαίωμα, καθώς καλύπτονται από τη σχετική απόφαση της ΑΔΕΔΥ που αφορά όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Επιπλέον, καλύπτονται και από την πρόσφατη σχετική απόφαση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ (αρ. πρ. 117/16-6-2017, βλ. http://poseepea.blogspot.gr/2017/06/blog-post_17.html?spref=fb&m=1) την οποία μπορούν να αναφέρουν στη σχετική δήλωση αποχής που θα καταθέσουν.

 

 Για το Δ.Σ.

 

     Η Πρόεδρος                                                                                           Ο Γ.Γραμματέας

 

                         Σπηλιοπούλου Κατερίνα                                                       Μαριόλης Δημήτρης

                                                               

Comments are closed.