Α΄ Σύλλογος Αθηνών: Αποτελέσματα εκλογών, συγκρότηση νέου Δ.Σ., ΔΕΠ Ζωγράφου, κατανομή σχολείων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

           ψήφοι         έδρες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ         227            4
Δ.Α.Κ.Ε.           115            2
Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ)           98            1
Α/Λ           14            

 

Ευχαριστούμε τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην διεξαγωγή των εκλογών μας, κάτω από αντίξοες συνθήκες. Χαιρετίζουμε τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στις αρχαιρεσίες και τη στήριξη του Συλλόγου μας, αφού ψήφισαν συνολικά 454 συνάδελφοι και με δεδομένο ότι συνήθως η συμμετοχή κυμαίνεται, υπό κανονικές συνθήκες από 510 έως 540 ψηφίσαντες, χωρίς την παροχή άδειας για την ΓΣ και τις εκλογές και με απεργία των ΜΜΜ εκείνη την ημέρα, η μείωση της συμμετοχής κυμαίνεται περίπου στο 12%.

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε κατά πλειοψηφία ως εξής:

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6936969769 ΕΚΠ.ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6940026340 Δ.Α.Κ.Ε.
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 6976274864 ΕΚΠ.ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ ΑΝΤΑ 6974021731 ΕΚΠ.ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΛΒΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6970981010 ΕΚΠ.ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΜΕΛΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 6973246988 Δ.Α.Κ.Ε.
ΜΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 6976794447 Αγ. Συσπείρωση Εκπ/κών

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Ζαχαροπούλου Κατερίνα, Σπυρόπουλος Νίκος, Ματθαίος Βασίλης

Εκπρόσωποι του Συλλόγου μας στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ζωγράφου

 

Για το έτος 2022 :

Χαλβατζιδάκης Δημήτρης, (αναπλ. Σμαράιδος Κωνσταντίνος)

 

Για το έτος 2023 :

από 1/1 έως 30/6, Σμαράιδος Κωνσταντίνος (αναπλ. Ανδρικοπούλου Ρουμπίνη)

από 1/7 έως 31/12, Ανδρικοπούλου Ρουμπίνη,  (αναπλ. Χαλβατζιδάκης Δημήτρης)

Σχολεία ευθύνης των μελών του Δ.Σ.

Με βάση τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σας ενημερώνουμε ότι τα σχολεία ευθύνης κάθε μέλους του Δ.Σ. έχουν ως εξής :

– Μαριόλης Δημήτρης : 10ο, 12ο, Δημ. Σχ. Αθηνών, Πειραματικά Δημ. Σχ. Μαρασλείου, ΚΕΔΑΣΥ, 10ο Ειδ. Δ.Σχ. Αθηνών, 41ο, 42ο, 57ο,102ο Νηπιαγωγεία Αθηνών

– Τρανός Χρήστος : 1ο, 3ο, 19ο Δημ. Σχ. Ζωγράφου, Πειραματικό Δ.Σχ. Πανεπιστημίου (Σκουφά), Δημ. Σχολεία και Νηπιαγωγεία Νοσοκομείων Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», 2ο, 7ο, 9ο, 10ο,19ο Νηπ. Ζωγράφου,

– Ντελέζος Σπύρος : 5ο, 6ο, 8ο Δημ. Σχ. Ζωγράφου, 6ο, 8ο, 12ο,14ο, Νηπ. Ζωγράφου

– Παραφόρου Άντα : 17ο, 104ο, 107ο Δημ. Σχ. Αθηνών, 16ο, 17ο, 20ο, 77ο, 124ο, 157ο Νηπ. Αθηνών

– Χαλβατζιδάκης Δημήτρης : 2ο, 12ο, Δημ. Σχ. Ζωγράφου, 1ο, 3ο, 5ο, 11ο, 13ο, 14ο, 16ο, 18ο, Νηπιαγωγεία Ζωγράφου

– Κηρύκος Θωμάς : 8ο, 106ο Δημ. Σχ. Αθηνών, 9ο Ειδ. Δ.Σχ. Αθηνών 4ο Δημ. Σχ. Ζωγράφου, 12ο, 101ο, 132ο Νηπ. Αθηνών

– Ανδρικοπούλου Ρουμπίνη : 15ο, 16ο, 18ο Δημ. Σχ. Αθηνών, 15ο, 18ο, 33ο, 40ο Νηπ. Αθηνών

Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που χρεώνεται και το δικαίωμα να επισκέπτεται και να ενημερώνει όλες τις σχολικές μονάδες του Συλλόγου μας.

 

 

O πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης              Σπύρος Ντελέζος