Ο οικονομικός απολογισμός του Συλλόγου μας

Δημοσιεύουμε τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου μας όπως συντάχθηκε από την ελεγκτική επιτροπή και υπερψηφίστηκε ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση της 28ης Νοέμβρη 2012. Είναι αυτονόητο ότι τα στοιχεία και οι αποδείξεις είναι στη διάθεση κάθε συναδέλφου.

Πράξη 6η

 

Στου Ζωγράφου σήμερα 19 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στα γραφεία των 7ου – 12ου – 16ου Δημ. Σχολ. Ζωγράφου συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή του Α΄ Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε Αθηνών αποτελούμενη από τους α) Ζούκη Νικόλαο, πρόεδρο β) Κόγια Ευανθία, γραμματέα και γ)Σπυρόπουλο Νικόλαο, μέλος και έκανε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οικονομικό έλεγχο για το έτος 2011 – 2012 στα έσοδα και έξοδα του ταμείου του Συλλόγου.

Από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκαν:

Στο βιβλίο ταμείου, το μπλοκ εισπράξεων και οι καταστάσεις με τις εισφορές των μελών (συνολικά 651 συνδρομές εισπράχτηκαν) οι συνδρομές είναι καταχωρημένες σε καταστάσεις.

Όλες οι δαπάνες είναι δικαιολογημένες και εγκεκριμένες με ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου [αποδείξεις εσόδων δύο (2) και εξόδων τριάντα (30)].

Η κίνηση του ταμείου έχει ως εξής:

Α΄ ΕΣΟΔΑ : 28.726,40 ευρώ

Β΄ ΕΞΟΔΑ: 22.780,27 ευρώ

Γ΄ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 5.946,13 ευρώ

Το οποίο βρίσκεται κατατεθειμένο σε λογαριασμό του Συλλόγου στην ΑΤΕ.

Η παρούσα πράξη συντάχτηκε ανακοινώθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                 Η γραμματέας                                          Το μέλος

                                             Νίκος Ζούκης                                                 Κόγια Ευανθία                                         Νίκος Σπυρόπουλος