Ανασύνθεση Δ.Σ. – Σχολεία ευθύνης των μελών του Δ.Σ.

Σας ενημερώνουμε ότι στη σύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας έγιναν οι εξής μεταβολές :

–          Ο ειδικός γραμματέας Παναγιώτης Γκρέκας αντικαταστάθηκε από την Σπηλιοπούλου Κατερίνα

–          Το μέλος Ζαχούλου Δέσποινα αντικαταστάθηκε από τον Καραγιάννη Κώστα

 

Με βάση τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σας ενημερώνουμε ότι τα σχολεία ευθύνης κάθε μέλους του Δ.Σ. έχουν ως εξής :

– Μαριόλης Δημήτρης : 8ο, 10ο, 12ο, 106ο, 115ο Δημ. Σχ. Αθηνών, 9ο Ειδ. Δ.Σχ. Αθηνών, 12ο, 41ο, 42ο, 57ο, 101ο, 102ο, 132ο Νηπιαγωγεία Αθηνών, ΚΕΔΔΥ

– Τρανός Χρήστος : 1ο, 19ο Δημ. Σχ. Ζωγράφου, 15ο, 107ο Δημ. Σχ. Αθηνών, Πειραματικά Δημ. Σχ. Μαρασλείου, Ειδικό Δημ. Σχ. Μαρασλείου, Δημ. Σχολεία και Νηπιαγωγεία Νοσοκομείων Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», 2ο, 10ο Νηπ. Ζωγράφου, 15ο, 20ο Νηπ. Αθηνών

– Καππής Γιώργος : 2ο, 5ο, 6ο, Δημ. Σχ. Ζωγράφου, 5ο, 11ο, 17ο, 19ο Νηπ. Ζωγράφου, Πειραματικό Πανεπιστημίου (Σκουφά)

– Αθανασόπουλος Νίκος : 3ο, 4ο, 9ο, 10ο Δημ. Σχ. Ζωγράφου, 6ο, 8ο, 12ο, 13ο, 14ο, 16ο  Νηπ. Ζωγράφου

– Σπηλιοπούλου Κατερίνα : 7ο, 8ο, 12ο, 15ο Δημ. Σχ. Ζωγράφου, 1ο, 3ο, 7ο, 9ο, 18ο Νηπ. Ζωγράφου

– Καραγιάννης Κώστας : 104ο Δημ. Σχ. Αθηνών, 16ο, 77ο Νηπ. Αθηνών

– Ανδρικοπούλου Ρουμπίνη : 16ο, 17ο, 18ο Δημ. Σχ. Αθηνών, 17ο, 18ο, 33ο, 40ο, 124ο Νηπ. Αθηνών

Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες και το δικαίωμα να επισκέπτεται και να ενημερώνει όλες τις σχολικές μονάδες του Συλλόγου μας.