Για τις ανακοινώσεις των παρατάξεων του Συλλόγου μπορείτε να ενημερώνεστε από τους παρακάτω συνδέσμους των κεντρικών τους σελίδων:

Εκπαιδευτικά Περιοδικά:

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Λέσχη

Θέματα Παιδείας

14-07-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (του αιρετού Τάκη Ρουμπή) ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2013

Τάκης Ρουμπής                                                                           Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας

Τηλ.: 6977393115

E-mail: takisroumpis@yahoo.gr                                    ΠΡΟΣ: Δ.Σ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΙΝ.:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Π.Ε. Α΄ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Σας κοινοποιώ τα οριστικά οργανικά κενά (μετά και την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών), όπως αυτά επικυρώθηκαν από το ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας (Πράξη 24/5-7-2013), για τα οποία καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει αίτηση βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης και έχουν μετατεθεί ή βρίσκονται στη διάθεση της Διεύθυνσης ΠΕ Α΄ Αθήνας, να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολείων από 8/7/2013 μέχρι και 12/07/2013.

Τα οργανικά κενά στη Γενική Αγωγή είναι: 141 ΠΕ70 (Δάσκαλοι), 33 ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), 14 ΠΕ06 (Αγγλικών) και 3 ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής).

Τα οργανικά κενά στην Ειδική Αγωγή είναι: 22 ΠΕ70 (Δάσκαλοι) και 38 ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί).

Μετατέθηκαν στην Α’ Αθήνας 36 εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), 3 εκπαιδευτικοί ΠΕ06 (Αγγλικών) Γενικής Αγωγής και 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής από άλλα ΠΥΣΠΕ καθώς και 5 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 από τη Γενική Αγωγή της Α΄Αθήνας στην Ειδική Αγωγή της Α΄Αθήνας.

Στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ της Διεύθυνσης Π.Ε Α’ Αθήνας βρίσκονται 240 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (Δάσκαλοι), 6 ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), 10 ΠΕ06 (Αγγλικών), 35 ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), 16 ΠΕ16 (Μουσικοί) της Γενικής Αγωγής καθώς και 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) της Ειδικής Αγωγής.

Όσοι συνάδελφοι δεν τοποθετηθούν στην Α΄ φάση, και εφόσον υπάρχουν κενά, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης Β΄φάσης.

Μετά τη διαδικασία της Β΄φάσης οριστικής τοποθέτησης, και εφόσον υπάρχουν κενά ακόμα, θα ακολουθήσει η διαδικασία της Γ΄φάσης (υποχρεωτική τοποθέτηση με τα λιγότερα μόρια).

 

Περιεχόμενα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.. 2

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ. 2

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ. 7

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ. 8

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ. 9

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.. 9

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ. 9

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΜΕΑΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ. 10

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

α/α

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

1

ΑΘΗ  11ο

1

1

2

ΑΘΗ  49ο

1

2

3

ΑΘΗ  52ο

1

1

4

ΑΘΗ  56o

1

2

5

ΑΘΗ  57ο

1

1

6

ΑΘΗ  58ο

1

2

7

ΑΘΗ  59ο

1

1

8

ΑΘΗ  60ο

1

2

9

ΑΘΗ  62ο

1

1

10

ΑΘΗ  81ο

1

1

11

ΑΘΗ  85ο

1

3

12

ΑΘΗ 127ο

1

1

13

ΑΘΗ 137ο

1

2

14

ΑΘΗ 144ο

1

2

15

ΑΘΗ 145ο

1

1

16

ΑΘΗ 149ο

1

1

17

ΑΘΗ 151ο

1

2

18

ΑΘΗ 162ο

1

1

19

ΑΘΗ   2ο

2

1

20

ΑΘΗ   3ο

2

1

21

ΑΘΗ   4ο

2

2

22

ΑΘΗ  89ο

2

2

23

ΑΘΗ  90ο

2

1

24

ΑΘΗ  92ο

2

2

25

ΑΘΗ  93ο

2

1

26

ΑΘΗ  96ο

2

1

27

ΑΘΗ 117ο

2

1

28

ΔΑΦ   1ο

2

2

29

ΔΑΦ   2ο

2

1

30

ΔΑΦ   6ο

2

1

31

ΔΑΦ   8ο

2

1

32

ΔΑΦ   9ο

2

1

33

ΑΘΗ   8ο

3

2

34

ΑΘΗ   9ο

3

1

35

ΑΘΗ  10ο

3

1

36

ΑΘΗ  12ο

3

1

37

ΑΘΗ  14ο

3

1

38

ΑΘΗ  15ο

3

2

39

ΑΘΗ  17ο

3

2

40

ΑΘΗ  36ο

3

1

41

ΑΘΗ  40ο

3

2

42

ΑΘΗ  51ο

3

1

43

ΑΘΗ  55ο

3

1

44

ΑΘΗ 105ο

3

1

45

ΑΘΗ 107ο

3

1

46

ΑΘΗ 166ο

3

1

47

ΑΘΗ  39ο

4

1

48

ΑΘΗ  46ο

4

1

49

ΑΘΗ  48ο

4

1

50

ΑΘΗ  65ο

4

2

51

ΑΘΗ 101ο

4

2

52

ΑΘΗ 109ο

4

3

53

ΑΘΗ 112ο

4

1

54

ΑΘΗ 113ο

4

1

55

ΑΘΗ 129ο

4

2

56

ΑΘΗ 139ο

4

1

57

ΑΘΗ 141ο

4

1

58

ΑΘΗ 142ο

4

1

59

Ν. ΦΙΛ   5ο

4

1

60

Ν. ΧΑΛ   2ο

4

2

61

ΑΘΗ  21ο

5

1

62

ΑΘΗ  22ο

5

2

63

ΑΘΗ  28ο

5

1

64

ΑΘΗ  45ο

5

1

65

ΑΘΗ  50ο

5

2

66

ΑΘΗ  53ο

5

1

67

ΑΘΗ  99ο

5

2

68

ΑΘΗ 120ο

5

1

69

ΑΘΗ 133ο

5

3

70

ΑΘΗ 165ο

5

1

71

ΓΑΛ   1ο

5

1

72

ΓΑΛ   2ο

5

1

73

ΓΑΛ  11ο

5

1

74

ΓΑΛ  16ο

5

1

75

ΖΩΓ   1ο

6

1

76

ΖΩΓ   2ο

6

1

77

ΖΩΓ   4ο

6

2

78

ΖΩΓ   5ο

6

2

79

ΖΩΓ   6ο

6

1

80

ΖΩΓ   7ο

6

1

81

ΖΩΓ  10ο

6

1

82

ΖΩΓ  12ο

6

1

83

ΚΑΙ   2ο

6

1

84

ΚΑΙ   4ο

6

4

85

ΒΥΡ   1ο

7

1

86

ΒΥΡ   6ο

7

1

87

ΒΥΡ   8ο

7

1

88

ΒΥΡ  10ο

7

1

89

ΒΥΡ  13ο

7

1

90

ΒΥΡ  16ο

7

2

91

ΗΛΙ   2ο

7

1

92

ΗΛΙ   3ο

7

3

93

ΗΛΙ   4ο

7

1

94

ΗΛΙ   5ο

7

3

95

ΗΛΙ   7ο

7

1

96

ΗΛΙ   8ο

7

1

97

ΗΛΙ  11ο

7

1

98

ΗΛΙ  12ο

7

1

99

ΗΛΙ  15ο

7

1

100

ΗΛΙ  17ο

7

1

101

ΥΜΗ   1ο

7

1

102

ΥΜΗ   3ο

7

1

103

ΥΜΗ   4ο

7

1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

ΠΕ70

141

 

 


ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Α/Α

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

1

Αθηνών  39ο

1

1

2

Αθηνών  54ο

1

1

3

Αθηνών  84ο

1

1

4

Αθηνών  87ο

1

1

5

Αθηνών  44ο

2

1

6

Αθηνών  70ο

2

1

7

Αθηνών  86ο

2

1

8

Αθηνών 114ο

2

1

9

Αθηνών 135ο

2

1

10

Αθηνών  12ο

3

1

11

Αθηνών  33ο

3

1

12

Αθηνών  35ο

3

1

13

Αθηνών  71ο

3

1

14

Αθηνών   3ο

4

1

15

Αθηνών  81ο

4

1

16

Αθηνών  97ο

4

1

17

Αθηνών  99ο

4

1

18

Νέας Φιλαδέλφειας   4ο

4

1

19

Νέας Φιλαδέλφειας   6ο

4

1

20

Αθηνών 107ο

5

1

21

Γαλατσίου   2ο

5

2

22

Γαλατσίου   4ο

5

1

23

Ζωγράφου   2ο

6

1

24

Ζωγράφου  10ο

6

1

25

Ζωγράφου  16ο

6

1

26

Καισαριανής   1ο

6

1

27

Καισαριανής   5ο

6

1

28

Βύρωνα   7ο

7

1

29

Ηλιούπολης    1ο

7

1

30

Ηλιούπολης  11ο

7

1

31

Ηλιούπολης  13ο

7

1

32

Υμηττού   5ο

7

1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

ΠΕ60

33

 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

A/A

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΩΗΝ    ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

1

ΑΘΗ 102ο

3

1

2

ΑΘΗ 115ο

3

1

3

ΑΘΗ  24ο

4

1

4

ΑΘΗ 112ο

4

1

5

ΑΘΗ  50ο

5

1

6

ΑΘΗ 131ο

5

1

7

ΑΘΗ 133ο

5

1

8

ΖΩΓ   4ο

6

1

9

ΚΑΙ   4ο

6

1

10

ΚΑΙ   6ο

6

1

11

ΒΥΡ   4ο

7

2

12

ΒΥΡ   5ο

7

1

13

ΥΜΗ   1ο

7

1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

ΠΕ06

14


ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

A/A

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΩΗΝ    ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

1

ΑΘΗ 126ο

2

1

2

ΑΘΗ  40ο

3

1

3

ΗΛΙ   1ο

7

1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

3

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

A/A

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΩΗΝ    ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

1

ΑΘΗ  67ο

1

1

2

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΕΛΕΠΑΠ

2

2

3

ΑΘΗ  89ο

2

1

4

ΑΘΗ  98ο

2

1

5

ΔΑΦ  4ο

2

1

6

ΑΘΗ 9ο ΕΙΔΙΚΟ

3

2

7

ΑΘΗ  15ο

3

1

8

ΑΘΗ  18ο

3

1

9

ΑΘΗ 105ο

3

1

10

Ν. ΦΙΛ 1ο ΕΙΔΙΚΟ

4

1

11

ΑΘΗ 4ο ΕΙΔΙΚΟ

5

3

12

ΚΑΙ   4ο

6

1

13

ΒΥΡ 1ο ΕΙΔΙΚΟ

7

2

14

ΗΛΙ  3ο

7

1

15

ΕΙΔΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Μ.Δ.Δ.Ε.

Δ/ΝΣΗ

1

16

ΑΘΗ 10ο ΕΙΔΙΚΟ

Δ/ΝΣΗ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

22

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΜΕΑΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Α/Α

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

1

ΑΘΗ  22ο

1

1

2

ΑΘΗ  39ο

1

1

3

ΑΘΗ  47ο

1

1

4

ΑΘΗ  48ο

1

1

5

ΑΘΗ  96ο

1

1

6

ΑΘΗ 116ο

1

1

7

ΑΘΗ 117ο

1

1

8

ΑΘΗ 118ο

1

1

9

ΑΘΗ   7ο

2

1

10

 ΑΘΗ  43ο

2

1

11

ΑΘΗ  78ο

2

1

12

ΑΘΗ 128ο

2

1

13

ΑΘΗ 135ο

2

1

14

ΔΑΦΝΗΣ   2ο

2

1

15

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΕΠΑΠ

2

1

16

ΑΘΗ  20ο

3

1

17

ΑΘΗ  25ο

3

1

18

ΑΘΗ  82ο

3

1

19

ΑΘΗ  71ο

3

1

20

ΑΘΗ 102ο

3

1

21

ΑΘΗ 132ο

3

1

22

ΑΘΗ  3ο

4

1

23

ΑΘΗ  81ο

4

1

24

ΑΘΗ  143ο

4

1

25

Ν. ΦΙΛ 1ο ΕΙΔΙΚΟ

4

2

26

Ν. ΦΙΛ  1ο

4

1

27

Ν.ΦΙΛ   5ο

4

1

28

Ν. ΦΙΛ   7ο

4

1

29

Ν.ΧΑΛΚ  2ο

4

1

30

ΑΘΗ   4ο

5

1

31

ΑΘΗ  122ο

5

1

32

ΑΘΗ 129ο

5

1

33

 ΒΥΡ ΕΙΔΙΚΟ

7

2

34

ΒΥΡ   5ο

7

1

35

ΗΛΙ  22ο

7

1

36

ΥΜΗ   5ο

7

1

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε Α΄ ΑΘΗΝΑΣ.

 

Τάκης Ρουμπής

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

 

Comments are closed.