Ιστοριογραμμή για την Ε΄ Δημοτικού

Ιστοριογραμμή για την ιστορία της Ε΄ Δημοτικού. Πατήστε “συνέχεια” …

Εκτυπώστε το παρακάτω αρχείο,

Ιστοριογραμμή βυζαντινή ιστορία

κόψτε τις ταμπέλες και κολλήστε τις σε χαρτί του μέτρου (κατά προτίμηση πάνω από τον πίνακα). Μπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε σχετικές εικόνες.

Είναι αυτονόητο, ότι κάθε συνάδελφος μπορεί να κάνει ότι αλλαγές ή προσθαφαιρέσεις κρίνει για τη βελτίωση και καλύτερη χρήση στη διδακτική πράξη.