νέες οργανικές θέσεις που δημιουργούνται στην Α Αθήνας αγγλικών, φυσικής αγωγής και μουσικής – Του αιρετού Λουκά Καβακλή

Συνάδελφοι καλή χρονά εν μέσω δυσκολιών και νέων μνημονίων που τόσα δεινά φέρνει στην κοινωνία και τους εργαζόμενους

Σας αποστέλλω τις νέες οργανικές θέσεις που δημιουργούνται στην Α Αθήνας αγγλικών, φυσικής αγωγής και μουσικής.

Οι οργανικές θέσεις αυτές είναι οι μισές από όσες απαιτούνται στη Α Αθήνας για να λειτουργήσουν κανονικά τ σχολεία

Κριτήρια ίδρυσης οργανικών θέσεων ήταν:

1. Η οργανικότητα και λειτουργικότητα καθώς και ο αριθμός μαθητών κάθε σχολείου

2. Ο τύπος σχολεόου (ΕΑΕΠ – μη ΕΑΕΠ)

3. Τα συστεγαζόμενα σχολεία ή σχολεία που βρίσκονται σε μικρή απόσταση

4. Ο αριθμός οργανικών θέσεων ειδικοτήτων που είχε το κάθε σχολείο

 

Οι έχοντας κάνει αίτηση βελτίωσης θέσης, οι μετατιθέμενοι, οι μεταταγέντες εκπαιδευτικοί καλούνται να κάνουν αιτήσεις προτίμησης από Τρίτη 1/9 έως και Παρασκευή 4/(9

 

Συναδελφικά

Λουκάς Καβακλής αιρετός Α Αθήνας Παρεμβάσεις – Κινήσεις Συσπειρώσεις

τηλ επικοινωνίας 6949294781

Το αρχείο με τις νέες οργανικές θέσεις:

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ06,ΠΕ11,ΠΕ16