Παζλ – προπαίδεια

Κολλάμε το πλαίσιο με τους αριθμούς πίσω από την εικόνα, πλαστικοποιούμε και κόβουμε

 

παζλ (προπαίδεια του 4)

παζλ (προπαίδεια του 5)

παζλ (προπαίδεια του 6)

παζλ (προπαίδεια του 7)

παζλ(προπαίδεια του 8 )

παζλ(προπαίδεια του 9)