Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού – Εναλλακτική Διδασκαλία

Τα παρακάτω μαθήματα δημιουργήθηκαν (αργά, είναι η αλήθεια: το σχ. έτος 2017-18…) εξαιτίας της αγανάκτησης του δασκάλου για το –απαράδεκτο– βιβλίο Μαθηματικών της Ε΄ Δημοτικού.

Τελικά, το βιβλίο αποσύρθηκε, και τα παρακάτω σχέδια εργασίας πιθανόν να μην έχουν άλλη χρησιμότητα, αφού το νέο (από το σχ. έτος 2018-19) βιβλίο, ακόμη και να μην είναι καλό, είναι αδύνατον να μην είναι καλύτερο από το παλιό.

Παρ’ όλα αυτά,  δημοσιοποιούνται, πιθανόν επειδή όλο και κάπου μπορεί να φανούν χρήσιμα, έστω και αποσπασματικά…

Υπεύθυνος για την δημιουργία των μαθημάτων: Νίκος Σπυρόπουλος

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο, για να προβάλετε τα σχέδια εργασίας:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ