Για τις ανακοινώσεις των παρατάξεων του Συλλόγου μπορείτε να ενημερώνεστε από τους παρακάτω συνδέσμους των κεντρικών τους σελίδων:

Εκπαιδευτικά Περιοδικά:

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Λέσχη

Θέματα Παιδείας

25-05-2012

Αρχαία ελληνική μουσική

Η λέξη «μουσική», στην σημερινή εποχή, σημαίνει την τέχνη των ήχων. Οι  αρχαίοι Έλληνες, αντίθετα, έδιναν στην λέξη «μουσική» διαφορετικό νόημα, εννοούσαν την αδιάλυτη ενότητα ήχου και λόγου. Όπως με την άθληση γυμνάζεται το σώμα, με την μουσική γυμνάζεται το πνεύμα.

Η μουσική (το δώρο των Μουσών) στην αρχαία Ελλάδα προσδιόριζε και χαρακτήριζε τον άνθρωπο που πράττει, σκέφτεται και αισθάνεται. Έτσι, ως μέσον πνευματικής ωρίμανσης, η λέξη που θα χαρακτήριζε την αρχαία ελληνική μουσική, δεν είναι η λέξη «τέχνη» αλλά οι λέξεις «παιδεία» και «δύναμη». Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι εκείνος που έπαιζε για παράδειγμα τον αυλό, ονομαζόταν αυλητής και όχι μουσικός δηλαδή θεωρούνταν ένας απλός εκτελεστής. Μετά τον διαχωρισμό της μουσικής από τον λόγο (την γλώσσα), κάτι που έγινε λίγο μετά τον Πλάτωνα, αρχίζουμε να βλέπουμε την χρήση της έννοιας μουσικός.

Παρακάτω, παρατίθεται ακουστικό υλικό από αρχαία ελληνική μουσική.
Επειδή το συνολικό αρχείο είναι πολύ μεγάλο, το παραθέτουμε χωρισμένο σε 6 μέρη.

Πατήστε στις εικόνες για να διαβάσετε (και να ακούσετε) σχετικά.

.

Αρχαία ελληνική μουσική, Α΄μέρος

___________________________________________

Αρχαία ελληνική μουσική, Β΄μέρος

___________________________________________

Αρχαία ελληνική μουσική, Γ΄μέρος

___________________________________________

Αρχαία ελληνική μουσική, Δ΄μέρος___________________________________________

Αρχαία ελληνική μουσική, Ε΄μέρος___________________________________________

Αρχαία ελληνική μουσική, ΣΤ΄μέρος

 

Comments are closed.